Adres

Cellebroerssteeg 2, Amsterdam

Telefoon

06-43803422

Email

info@circleofwellness.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op het gebruik van deze website (www.circleofwellness.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van
toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de
gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Circle of Wellness streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel
deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Circle of Wellness niet in
voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is
van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Circle of Wellness aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed
functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of
via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Circle of Wellness en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Circle of Wellness garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt,
omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer
kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie
of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Circle of Wellness te corresponderen, accepteert u dit risico

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Circle of Wellness heeft geen invloed
op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.
Circle of Wellness aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik
van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Circle of Wellness zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele
eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en
uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden
gemaakt, zonder dat Circle of Wellness daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.